Show simple item record

dc.contributor.authorFrantzen, C.
dc.contributor.authorKaragøz, E.M.N.
dc.contributor.authorBerge, T.
dc.date.accessioned2018-06-07T10:49:17Z
dc.date.available2018-06-07T10:49:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationFrantzen, C., Karagøz, E. M. N., & Berge, T. (2012). En modell for boligfaglig samhandling for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmiddellidelse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 9(4), 324–333.nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500795
dc.description.abstractPersoner med alvorlig psykisk lidelse og samtidige rusmiddelproblemer er ofte hjemløse. Samtidig er det å ha et sted å bo en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse (Kommunal- og regionaldepartementet, 2011). Alle trenger en bolig og et hjem for å kunne leve et verdig liv – det skal være rom for alle. Denne artikkelen beskriver en boligfaglig samhandlingsmodell for disse pasientene. Samhandlingsreformens intensjon er at befolkningen skal motta rett behandling på rett sted til rett tid, og at rett sted i større grad skal være i kommunen, der folk bor (St.meld. nr. 47 (2008–2009)). Dette krever at den som skal motta hjelp, faktisk har et sted å bo. Bosetting av personer med alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse krever kompetanse og fleksibilitet i alle deler av hjelpeapparatet. Nær kontakt med spesialisthelsetjenesten er en forutsetning for at kommunen skal lykkes i å bosette personer med et så lavt funksjonsnivå. Arbeidet er utfordrende både for behandlere i psykisk helsevern og i primærhelsetjenesten, saksbehandlere, booppfølgere og sosialkonsulenter. Dette er et krevende felt hvor det ofte råder en opplevelse av frustrasjon, maktesløshet og pessimisme. Artikkelen bygger på erfaringer fra prosjektet Min bolig – Mitt hjem1, med tre års samarbeid mellom psykisk helsevern og bydeler i Oslo, omkring bosetting av hjemløse pasienter med rop-lidelse, det vil si alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse, og ofte også med somatiske lidelser, kognitiv svikt og lavt funksjonsnivå. Disse personene lever ofte en omflakkende tilværelse med opphold hos venner, på gata, i hospits, hos familie, i midlertidige boligtiltak eller på akuttavdelinger og i rehabiliterings- og behandlings­institusjoner. I prosjektet gir vi eksempler på godt samarbeid, samtidig som vi identifiserer betydelige utfordringer i samhandlingen både på individ- og systemnivå (Frantzen & Karagøz 2011; Karagøz, 2010; Larsen & Berge 2011; Sverdrup, Borge, Angell & Fyrand 2011). I denne artikkelen fremheves fire kritiske faktorer i en boligfaglig samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjeneste og kommune: individ, bolig, hjelperne og rammene. Vi drøfter hindringer og suksessfaktorer knyttet til disse, illustrert med anonymiserte vignetter fra pasienter og hjelpere som deltok i ­prosjektet.nb_NO
dc.publisherTidsskrift for psykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjectboligfaglig samhandlingnb_NO
dc.subjectsamhandlingnb_NO
dc.subjectmodellnb_NO
dc.subjectpasientforløpnb_NO
dc.titleEn modell for boligfaglig samhandling for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmiddellidelsenb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.source.pagenumber324-333nb_NO
dc.source.volume9nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for psykisk helsearbeidnb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN1504-3010-2012-04-05
dc.description.localcodemåsjekkes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record