Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrimsmo, A.
dc.date.accessioned2018-08-02T13:00:18Z
dc.date.available2018-08-02T13:00:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGrimsmo, A. (2013). Hvordan har kommunene løst utfordringen med utskrivningsklare pasienter? Sykepleien Forskning, 8(2), 148–155.nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507307
dc.description.abstractBakgrunn: Samhandlingsreformen ble iverksatt 1/1-12. Samtidig trådte forskriften om kommunal medfinansiering og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter i kraft. Kommunene overtok derved det finansielle ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. Hensikt: Undersøke virkningene i kommunene av forskriften om kommunal medfinansiering Metode: Feltstudie med intervju av ledende helsepersonell og undersøkelse av lokale dokumenter ble gjennomført av 67 siste års medisinerstudenter utplassert i 40 kommuner i seks uker. Det var på forhånd utarbeidet en semistrukturert intervjuguide. Studentene leverte en tre til fem siders rapport i henhold til en mal som er blitt analysert og validert. Resultater: I de fleste kommunene kom det frem at pasienter kommer tidligere enn før og det er blitt flere. Mange kommuner har prioritert utskrivningsklare pasienter ved å øke kapasiteten eller omgjøre institusjonsplasser. Det har gjort det vanskeligere for andre i kommunen å få sykehjemsplass eller korttidsopphold. Mange steder var det opprettet et nytt mottaks- og tildelerapparat. Mengden administrativt arbeid har økt og funnene indikerer at enkelte pasienter får et mer oppstykket forløp. Konklusjon: Innføring av kommunal medfinansiering av utskrivningsklare pasienter har virket effektivt og har redusert antallet dager pasienter venter på et kommunalt tilbud. Funn i studien og internasjonal forskning reiser imidlertid tvil om den økte bruken av institusjoner i mottak av utskrivningsklare pasienter er en riktig utvikling i møte med fremtidige behov.nb_NO
dc.publisherSykepleien Forskningnb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjectkommunehelsetjenestenb_NO
dc.subjectorganiseringnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjectpasientforløpnb_NO
dc.subjectsamhandlingnb_NO
dc.titleHvordan har kommunene løst utfordringen med utskrivningsklare pasienter?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.source.pagenumber148-155nb_NO
dc.source.volume8nb_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.4220/sykepleienf.2013.0053


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel