Show simple item record

dc.contributor.authorMelting, Juni B.
dc.contributor.authorFrantzen, Lasse
dc.date.accessioned2019-11-22T09:45:04Z
dc.date.available2019-11-22T09:45:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMelting, J.B. & Frantzen, L. (2015). Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger. Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/gevinstrealiseringsrapporter-nasjonalt-velferdsteknologiprogramnb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630005
dc.description.abstractHelsedirektoratet presenterer i denne rapporten de første dokumenterte funnene fra deltagende kommuner i nasjonalt velferdsteknologiprogram. Det omfatter erfaringer fra totalt 34 kommuner. Funnene er basert på praktiske erfaringer og beregninger. Nasjonalt velferdsteknologiprogram har følgeforskning og sammenstilte funn vil bli publisert i en tilsvarende rapport i 2016 og i en sluttrapport i 2017. Utviklingskommunene kan vise til konkrete gevinster ved velferdsteknologiske løsninger. Disse erfaringene er så entydelige at Helsedirektorat ønsker å gi de første anbefalingene allerede nå. Realisering av gevinster ved bruk av velferdteknologiske løsninger vil variere fra kommune til kommune. I samarbeid med KS har Helsedirektoratet utviklet Veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, som gir kommunene verktøy og veiledning i hvordan lykkes med å ta velferdsteknologiske løsninger i bruk og sikre at gevinster realiseres. Helsedirektoratet ønsker med denne rapporten å gi anbefalinger om hvilke områder som bør prioriteres når de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal starte opp og videreføre prosjekter på velferdsteknologiområdet.nb_NO
dc.publisherHelsedirektoratetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;IS-2416
dc.subjectvelferdsteknologinb_NO
dc.subjectnasjonalt velferdsteknologiprogramnb_NO
dc.subjectteknologiområdernb_NO
dc.titleFørste gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger. Nasjonalt velferdsteknologiprogramnb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record