Show simple item record

dc.contributor.authorSvagård, Ingrid Storruste
dc.contributor.authorAusen, Dag
dc.contributor.authorDale, Øystein
dc.date.accessioned2020-04-14T08:54:10Z
dc.date.available2020-04-14T08:54:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSvagård IS, Ausen D, Dale Ø. (2015) Fra behov til anskaffelse. Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2378818en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650910
dc.description.abstractHovedmålet med prosjekt Teknologistøtte i sykehjem (2013-2015) støttet av Regionale forskningsfond har vært å bidra til forbedring av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten gjennom å etablere helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for ansatte og beboere på sykehjem. Dette målet kan kun bli realisert hvis det faktisk er dette som etterspørres fra kommunenes side i anskaffelsesunderlaget. Dagens praksis knyttet til behovsforståelse og anskaffelsesprosess svarer ofte ikke godt nok på denne utfordringen. Rapporten er ment som inspirasjon for tjenesteledere og innkjøpsansvarlige i helse og omsorgstjenestene, som et praksisnært og erfaringsbasert supplement til de mange gode veiledere som er utviklet for innovative anskaffelser fra for eksempel DIFI og Leverandørutviklingsprogrammet. Viktige bidragsytere har vært prosjektpartnerne Oslo Medtech, Lørenskog kommune, Skien kommune, Bærum kommune og Oslo kommune. Rapporten tar for seg seks ulike steg i anskaffelsesprosessen; behovskartlegging, dialog med markedet, planlegging, førkommersiell anskaffelse, offentlig anskaffelse og implementasjon. Den gir i tillegg en funksjonsoversikt for varslingssystem på sykehjem samt oversikt over nasjonale føringer på området.en_US
dc.publisherSINTEFen_US
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapport;A27024
dc.subjectbehoven_US
dc.subjectanskaffelseen_US
dc.subjectdeltagelseen_US
dc.subjectmedvirkningen_US
dc.titleFra behov til anskaffelse. Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenestenen_US
dc.typeReporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record