Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDugstad, Janne H.
dc.contributor.authorNilsen, Etty
dc.contributor.authorGullslett, Monika Knudsen
dc.contributor.authorEide, Tom
dc.contributor.authorEide, Hilde
dc.date.accessioned2020-04-14T10:56:47Z
dc.date.available2020-04-14T10:56:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDugstad JH, Nilsen ER, Gullslett MK, Eide H, Eide T. (2015). Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester : opplæringsbehov og utforming av nye tjenester - en sluttrapport. Kongsberg: Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/285837en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650958
dc.description.abstractDe kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer framover tilknyttet nye og yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov, knapphet på personell og utfordringer relatert til samhandling mellom kommunehelsetjenesten, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Framtidens omsorgsutfordringer kan til dels løses ved å ta i bruk mer teknologi. Mye teknologi er allerede tilgjengelig, men løsningene er til dels fragmenterte, lite brukervennlig og effekten er lite dokumentert. Arena Helseinnovasjon AS har sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold og flere kommuner utviklet velferdsteknologi som nå implementeres. Gjennom et pilotprosjekt i kommunene Risør, Holmestrand, Lier, Kongsberg, samt Nore og Uvdal har digitalt nattilsyn bidratt til økt trygghet og sikkerhet for mennesker med demens. Dette er også fulgt gjennom dette forskningsprosjektet, som er et kvalifiseringsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet (del av Regionale forskningsfond). Forskningsprosjektet har hatt fokus på kunnskapsbehov og organisasjonsendringer ved implementering av velferdsteknologi.en_US
dc.publisherHBVen_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;13
dc.subjecthelsevesenen_US
dc.subjectvelferdsteknologien_US
dc.subjecthelsetjenesteren_US
dc.subjectkommuneren_US
dc.subjectteknologien_US
dc.subjectmedvirkningen_US
dc.subjectdeltagelseen_US
dc.titleImplementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester : opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapporten_US
dc.typeReporten_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel