Show simple item record

dc.contributor.authorGjellebæk, Camilla
dc.contributor.authorSamuelsen, Finn
dc.contributor.authorWinther, Rune
dc.date.accessioned2021-02-22T13:31:59Z
dc.date.available2021-02-22T13:31:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGjællebæk, C., Samuelsen, F. & Winther, R. (2019). Forskningsrapport. Prosjekt Virtuell kortidsavdeling i Halden kommune. Høgskolen i Østfold Oppdragsrapport 2019:1. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2583252en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729552
dc.description.abstractHalden kommune startet i 2016 pilotprosjektet «Virtuell Korttidsavdeling» (VKA) i hjemmesykepleien, for å utvikle og teste velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet er rettet mot hjemmeboende pasienter med behov for tett oppfølging etter utskrivelse fra sykehus. Formålet med en VKA er at pasientene skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og oppleve dette som et trygt alternativ til innleggelse på kommunale korttidsplasser som det er knapphet på. Høgskolen i Østfold (HiØ) gjennomførte i 2017/2018 et følgeforskningsprosjekt på oppdrag fra Halden Kommune, for å undersøke og evaluere VKA-prosjektet helsefaglig, organisatorisk og teknologisk. Forskningsarbeidet ble gjennomført i samarbeid mellom HiØs Avdeling for Helse og Velferd i Fredrikstad, og Avdeling for informasjonsteknologi i Halden. Den endelige rapporten fra forskningsoppdraget består av to delrapporter: • En helsefaglig rapport basert på intervjuer, workshops og spørreundersøkelser blant ledere, ansatte, pasienter og pårørende. • En teknologisk rapport på som gir en risikovurdering av VKA-systemet. Begge rapportene inneholder en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som kan bidra til å gjøre bruken av velferdsteknologi i Halden bedre, sikrere og mer effektiv.en_US
dc.publisherHøgskolen i Østfolden_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2019:1
dc.subjectVirtuell korttidsavdelingen_US
dc.subjectHalden kommuneen_US
dc.subjectvelferdsteknologiske løsningeren_US
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.titleForskningsrapport: Prosjekt Virtuell korttidsavdeling i Halden kommuneen_US
dc.typeReporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record