Show simple item record

dc.contributor.authorAndfossen, Nina Beate
dc.contributor.authorDevik, Siri Andreassen
dc.contributor.authorObstfelder, Aud
dc.contributor.authorOlsen, Rose Mari
dc.date.accessioned2021-11-04T09:57:48Z
dc.date.available2021-11-04T09:57:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8340-120-2
dc.identifier.issn2464-4382
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2827806
dc.description.abstractDenne hurtigoversikten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet og belyser forholdet mellom tjenestens kapasitet og kvalitet og brukernes hjelpebehov i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I arbeidet med oversikten har vi tatt utgangspunkt i et problemområde som internasjonalt er beskrevet som «missed care», her oversatt til «utelatt helsehjelp». I fellesskap med oppdragsgiveren ble følgende forskningsspørsmål formulert: 1. Hvilke oppgaver utelater eller setter sykepleiere og andre helsearbeidere på vent? 2. Hva medvirker til at oppgaver settes på vent eller utelates? 3. Hva er konsekvensene for kvaliteten på tjenesten og sykepleiernes/helsearbeidernes trivsel i arbeidet? Det systematiske litteratursøket resulterte i 41 inkluderte vitenskapelige publikasjoner (originalstudier fagfellevurdert og publisert i internasjonale tidsskrift). De fleste studiene er gjennomført i Sverige (n=8) og Norge (n=9), men også USA (n=4), Canada (n=3) og Australia (n=5) er godt representert, etterfulgt av Irland (n=2), Sveits (n=2), Nederland (n=1), Danmark (n=1), Portugal (n=1), Kroatia (n=1), England (n=1), Polen (n=1), Taiwan (n=1) og New Zealand (n=1). I alt 14 av studiene har kvalitativt design, 19 har kvantitativt, mens 8 har anvendt både kvalitativt og kvantitativt design. De inkluderte studiene er ikke undersøkt for systematiske skjevheter, og funnene må derfor tolkes med forsiktighet. Funnene beskrives gjennom tre hovedkategorier med tilhørende subkategorier: 1) Utelatt helsehjelp: forekomst av utelatt helsehjelp og typer helsehjelp som blir utelatt, 2) Medvirkende forhold til at helsehjelp blir utelatt: forhold relatert til organisasjonen, til helsepersonellet og til pasienten, og 3) Mulige konsekvenser av utelatt helsehjelp: konsekvenser for pasienten / de pårørende, for helsepersonellet og for organisasjonen og samfunnet. Hver for seg og sammen konkretiserer og visualiserer de omfanget og kompleksiteten rundt tematikken utelatt helsehjelp i kommunehelsetjenesten.en_US
dc.publisherSenter for omsorgsforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesOppsummering nr;26
dc.subjectkapasitets- og kvalitetsutfordringeren_US
dc.subjecthelse- og omsorgstjenesteren_US
dc.subjecttjenestetilbuden_US
dc.subjectkvaliteten_US
dc.titleKapasitets- og kvalitetsutfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester: oppgaver som blir satt på vent, oversett, glemt eller utelatt - En hurtigoversikt over forskningslitteraturen_US
dc.typeReporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record