• Team i kommunal sektor 

      Lund, S. O.; Raaden, S.; Stude, B.M.F.; Østlie, B. (Student paper, others, 2013)
      Tema for prosjektoppgaven er teamorganisering i kommunal sektor. I oppgaven har vi tatt for oss en teammodell i en kommunal enhet som både er demokratisk og kostnadseffektiv. Ved å se nærmere på hvilke suksesskriterier som ...