• Satisfaction with mental health services. A user participation approach 

      Svensson, B.; Hansson, L. (Journal article; Peer reviewed, 2006)
      Brukermedvirkning har blitt et viktig politisk element i leveringen av psykiske heletjenester. Et særlig viktig område som omfatter brukermedvirkning er tilfredsheten med tjenester, som er en viktig indikator for kvaliteten ...