• Øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald i seks kommunar på Sunnmøre 

      Hole, T.; Barstad, J.; Teigen, S.; Kvangarsnes, M. (Journal article, 2015)
      BAKGRUNN: Betre og meir kostnadseffektive helsetenester er eit mål i helsepolitikken. Det er ønskeleg å yte helsetenester nærare der pasienten bur. Alle kommunar skal frå 2016 tilby øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald (ØHD). ...