• Tidsriktig matservering 

      Jansen, Lisbeth (Research report, 2008)
      Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom undervisningssykehjemmets kjøkken og en somatisk langtidsavdeling, Kløverenga, som har 27 langtidspasienter med svært sammensatte helseproblemer og omsorgsbehov. Det er ...