• Ernæringskartlegginga i heimesjukepleien kan betrast 

   Melheim, Bente Gunn; Sandvoll, Anne Marie (Journal article, 2017)
   Bakgrunn: Halvparten av dei eldre med heimesjukepleie er underernærte eller står i fare for å bli det. Nasjonale faglege retningslinjer og Kosthandboka gir råd om korleis helsetenesta kan førebygge og behandle underernæring. ...
  • Pasientopplevelser av måltidsfellesskap i sykehjem 

   Melheim, Bente Gunn (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Hensikten med denne artikkelen er å beskrive eldre pasienters erfaringer med måltidene i sykehjem. For å kunne forbedre sykepleiepraksis er det viktig å ha kunnskap om måltidenes muligheter for sosial interaksjon. Kvalitativt ...