• Velferdsteknologi til barn og unge med ADHD og/eller autisme 

      Dale, Ø. (SINTEF rapport;2017:00122, Report, 2017)
      I innovasjonsprosjektet Erre mulig har vi sett nærmere på hvordan velferdsteknologi kan støtte barn og unge med ADHD og/eller autisme og deres familier hjemme og på skolen. Vi har vært særlig opptatt av velferdsteknologi ...