Show simple item record

dc.contributor.authorRamsdal, Helge
dc.date.accessioned2017-06-07T12:32:17Z
dc.date.available2017-06-07T12:32:17Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationRamsdal, H. (2004) Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet: noen organisasjonsteoretiske perspektiver. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 1 ER(02).
dc.identifier.issn1503-6707
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444739
dc.descriptionPsykisk helsearbeid i kommunene.
dc.description.abstractI tiden etter at Opptrappingsplanen ble vedtatt har det skjedd en utvidelse av de målgrupper planen omfatter, og en presisering av de krav og forventninger psykisk helsearbeid stilles overfor. De utfordringene bedre samordning og samarbeid representerer vil få stor betydning for alle som arbeider i forhold til mennesker med psykiske lidelser. I denne artikkelen diskuteres to problemstillinger knyttet til disse utfordringene: For det første at psykisk (helse)arbeid i lokalsamfunnet preges av å være «grenseløst», og derved risikerer å komme i konflikt med rådende ideer om hvordan effektiv kommunal organisering bør være. For det andre at det er et stort gap mellom den organisasjonsteoretiske kunnskapen om effektive samordningsmekanismer og den praktiske utøvelsen av psykisk helsearbeid. En kan derfor forutsette at det vil bli et økende behov for å overføre «samordningskompetanse» til de som leder og utøver det daglige arbeid på feltet. Avslutningsvis presenteres to kunnskapsfelt som nå er aktuelle for å utvikle denne samordningskompetansen, knyttet til henholdsvis individualiserte og lokalsamfunnsbaserte samordningsstrategier.
dc.language.isonor
dc.relation.uriwww.idunn.no
dc.subjectbrukermedvirkning
dc.subjectpsykisk helsearbeid
dc.subjectorganisering
dc.subjectorganisasjonsteori
dc.subjectOpptrappingsplanen
dc.subjectsamordning
dc.subjectpsykiske lidelser
dc.subjectpsykisk syke
dc.subjectlokalsamfunn
dc.subjectkommunal organisering
dc.subjectkommuner
dc.titlePsykisk helsearbeid i lokalsamfunnet – noen organisasjonsteoretiske perspektiver
dc.typeJournal article
dc.rights.holderHelge Ramsdal
dc.source.volume1
dc.source.journalTidsskrift for psykisk helsearbeid
dc.source.issue2
dc.identifier.doihttps://www.idunn.no/tph/2004/02/psykisk_helsearbeid_i_lokalsamfunnet_-_noen_organisasjonsteoretiske_perspek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record