Show simple item record

dc.contributor.authorLunden, Vibeke
dc.date.accessioned2017-06-07T12:41:00Z
dc.date.available2017-06-07T12:41:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLunden, V. (2015) Endring i forskrivningsmønster for psykoleptika hos sykehjemspasienter i Norge i perioden 2009-2013. Masteroppgave i farmasi. Universitetet i Tromsø, Institutt for farmasi, Det medisinske fakultet. Hentet fra: http://hdl.handle.net/10037/7816
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445163
dc.descriptionMastergradsoppgave hvor hensikten var å undersøke forskrivningsmønsteret av psykofarmaka hos sykehjemspasienter, og se på om forskrivning av preparater på NORGEP listen har endret seg (2009-2013).
dc.description.abstractBakgrunn: i 2013 bodde det om lag 34 000 personer på langtidsopphold i norske sykehjem og omtrent 80 % av pasientene lider av demens. Det er vist at personer med demens bruker flere psykotropiske legemidler enn personer uten demens. Det eksisterer ulike kriterielister som kan brukes til å identifisere forskrivning av uhensiktsmessige legemidler og legemiddelkombinasjoner hos eldre. I 2009 ble NORGEP, en norskutviklet liste, publisert. Formål: formålet med studien var å undersøke forskrivningsmønstre av psykoleptika hos eldre norske sykehjemspasienter som mottok multidosepakkede legemidler i perioden 2009-2013. Sekundært ble det undersøkt hvordan forskrivningen av de inkluderte psykoleptika på NORGEP-listen hadde endret seg i samme periode. Metode: en longitudinell studie hvor studiepopulasjonen består av personer ≥65 år, som bodde på sykehjem i perioden, og som mottok multidosepakkede legemidler. Resultater: det skjer minimale endringer i forskrivningsmønsteret av psykoleptika. Det skjer imidlertid endringer i forskrivningen i undergruppene. Andelen som bruker antipsykotika og anxiolytika øker, mens andel brukere av hypnotika og sedativa reduseres. Behandling med inkluderte psykoleptika på NORGEP-listen endres i løpet av perioden. Andelen brukere av nitrazepam og diazepam reduseres, mens det i løpet av perioden skjer en svak økning i bruken av de ulike antipsykotika på listen samt høydose oksazepam. Andelen som bruker høydose zopiklon er stabil hele perioden. Konklusjon: det skjer minimale endringer i forskrivningsmønsteret av psykoleptika. Det skjer imidlertid endringer i undergruppene. Behandling med inkluderte psykoleptika på NORGEP-listen endres i løpet av perioden. Disse endringene er likevel ikke store, dermed ser det ikke ut til at kriteriene i NORGEP-listen har hatt påvirkning i denne populasjonen.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/10037/7816
dc.subjectpasientsikkerhet
dc.subjectlegemiddel
dc.subjectlegemiddelbruk
dc.subjectlegemiddelforskrivning
dc.subjectuhensiktsmessig legemiddelbruk
dc.subjectmultidose
dc.subjectsykehjem
dc.subjecteldre
dc.subjectsammenlignende studie
dc.subjectlongitudinell studie
dc.subjecttverrsnittstudie, register
dc.subjectreseptregister
dc.subjectnasjonal studie
dc.subjectNorge
dc.titleEndring i forskrivningsmønster for psykoleptika hos sykehjemspasienter i Norge i perioden 2009-2013
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderLunden, Vibeke


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record