• Fra bakkebyråkrati til skjermbyråkrati 

      Røhnebæk, Maria (Journal article, 2016)
      Denne artikkelen handler om hvordan økt digitalisering i velferdsforvaltningen påvirker mål om individuell tilpasning i tjenesteytingen. Offentlige velferdstjenester står overfor et økende press, og implementering av nye ...