• Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen 

      Disch, Per Gunnar; Fredwall, Terje Emil; Cappelen, Kathrine; Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie (Others, 2023)
      Helse- og omsorgstjenestene i kommunen er i kontinuerlig utvikling. I løpet av de siste tjue årene har det kommet en rekke reformer og nasjonale strategier som har gitt kommunene flere oppgaver, og med det også økte ...