Show simple item record

dc.contributor.authorDisch, Per Gunnar
dc.contributor.authorFredwall, Terje Emil
dc.contributor.authorCappelen, Kathrine
dc.contributor.authorFørland, Oddvar
dc.contributor.authorRostad, Hanne Marie
dc.date.accessioned2023-02-13T08:43:28Z
dc.date.available2023-02-13T08:43:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8340-130-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3050256
dc.description.abstractHelse- og omsorgstjenestene i kommunen er i kontinuerlig utvikling. I løpet av de siste tjue årene har det kommet en rekke reformer og nasjonale strategier som har gitt kommunene flere oppgaver, og med det også økte forventninger til tjenestene. De kommunale tjenestene har hatt stor tilvekst av nye brukergrupper med flere og sammensatte behov, og det ytes stadig mer kompleks omsorg og medisinsk behandling. Denne utviklingen understøtter behovet for kunnskapsbasert praksis og praksisnær forskning. Dette er viktig for å utvikle kvaliteten på tjenesten, sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt, styrke bærekraften i framtidas helse- og omsorgstjenester og øke rekrutteringen til tjenestene – for å nevne noe. Men en slik kunnskapsbasert praksis og praksisnær forskning er også avhengig av at helse- og omsorgstjenestene i kommunen tar en mer aktiv rolle som initiativtaker og deltaker i forskning. En kunnskapsbasert tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling forutsetter forskning og fagutvikling, og den praksisnære forskningen er av stor betydning for å kunne skape lærende organisasjoner og profesjoner. Kommuner som tar en mer aktiv rolle i forskningsprosessen, kan dermed være med på å gjøre forskningen mer relevant for praksis, og de kan bidra til at resultatene blir tatt i bruk i tjenestene og i kompetansehevingen av ansatte og framtidig helse- og omsorgspersonell. Flere kommuner arbeider i dag systematisk med forskning, og de er allerede gode tilretteleggere for forskningsaktiviteter. Vi vet samtidig at mange strever med å komme i gang eller få det helt til. Derfor har vi i denne veiviseren lagt vekt på å komme med gode beskrivelser i tillegg til råd om hva som må til og hva du må huske på når du skal planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter. Vi har enkelt sagt ønsket å lage en veiviser om hvordan kommunene kan medvirke til og tilrettelegge for forskning. Vi henvender oss både til dere som har kommet godt i gang, dere som er underveis, og dere som ønsker å starte opp forskningsaktiviteter eller å tilrettelegge for forskning. Målgruppa er ledere, fagansvarlige og forskningsinteressert personell i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi tror samtidig at veiviseren vil kunne være relevant for studenter og ansatte ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner som retter sin forskningsvirksomhet inn mot helse- og omsorgssektoren. Veiviseren består av elleve kapitler. Vi håper at disse kapitlene vil gi et innblikk i hvordan du og dine kolleger på en systematisk måte kan medvirke til, utvikle og samarbeide om forskning eller selv gjennomføre forskningsprosjekter. Vi håper også at veiviseren vil stimulere til mer praksisnær forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen.en_US
dc.publisherSenter for omsorgsforskningen_US
dc.subjectveiledereen_US
dc.subjectforskningen_US
dc.subjectveiviseren_US
dc.titleVeiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunenen_US
dc.typeOthersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record