Show simple item record

dc.contributor.authorSkjerve, Berit
dc.date.accessioned2017-06-07T12:41:13Z
dc.date.available2017-06-07T12:41:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSkjerve, B. (2012) Pilotprosjekt – Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten: med fokus på utprøving av rutiner for samstemming av legemiddellister og tverrfaglige legemiddelgjennomganger i hjemmetjenesten. Bærum: Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Hentet fra: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%C3%A5der/riktig-legemiddelbruk-i-hjemmetjenesten
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445220
dc.descriptionBeskriver et pilotprosjekt hvor hensikten var å prøve ut rutiner for samstemming av legemiddellister og tverrfaglige legemiddelgjennomganger i hjemmetjenesten.
dc.description.abstractUtviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune har vært en av pilotkommunene i Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. I samarbeid med utviklingssentrene i Oslo, bydel Bjerke og Østfold, Eidsberg kommune er det tilpasset og testet ut en tiltakspakke for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Målet har vært å bidra til økt pasientsikkerhet ved å utføre legemiddelgjennomganger i tverrfaglig møte mellom sykepleier, fastlege og farmasøyt. Pilotprosjektet i Bærum har hatt spesielt fokus på kompetanseheving av ansatte, etablering av samarbeidsarenaer for hjemmetjenesten og fastlegen, forbedring av rutiner samt oppfølging av tidsbruk. Resultatene fra piloten viser at tverrfaglige legemiddelgjennomganger har bidratt til å fremme samarbeidet mellom fastlegen og hjemmesykepleien, sikre samstemming av legemiddellister, avdekket legemiddelrelaterte problemer og i noen grad ført til endringer i pasientens legemiddelbehandling. Det antas at dette bidrar til å øke pasientsikkerheten ved legemiddelbehandling. Hjemmetjenesten i Bærum iverksetter nå tiltak for å etablere samarbeid/samarbeidsarena mellom hjemmesykepleien og fastlegene. Dette er en forutsetning for videre samarbeid om pasientens legemiddelbehandling og legemiddelgjennomganger. Tverrfaglig legemiddelgjennomgang med farmasøyt er anbefalt både av sykepleier og fastlege. Pilotprosjektet anbefaler at hjemmetjenesten etablerer avtale med farmasøyt om deltakelse ved legemiddelgjennomganger og veiledende funksjon ved behov. Det antas at prosedyre for legemiddelgjennomgang vil bidra til at hjemmetjenesten får større fokus på observasjon og vurderinger, samt oppfølging av virkning, bivirkning, eventuelle interaksjoner, samt endringer i helsetilstand. Det arbeides videre for at en slik legemiddeloppfølging presiseres i pasientens vedtak om helsehjelp. Kompetansetiltakene med undervisning og legemiddelkvarter blir etablert som fast tiltak både for sykepleiere og hjelpepleiere /helsefagarbeidere i hjemmetjenesten. Utviklingssentret deltar i spredning av tiltakspakken for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten både internt i kommunen og nasjonalt, og har dette som satsningsområde i 2013. Pilotprosjektet i Bærum anbefaler følgende tiltakspakke til andre hjemmetjenester: - Samstem legemiddellisten mellom pasient, hjemmetjeneste og fastlege - Tverrprofesjonell strukturert legemiddelgjennomgang av hjemmeboende pasienter med vedtak om legemiddelhåndtering når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk og sykepleiefaglig vurdering - Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal (innen to virkedager) etter endringer - Etabler struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og legemiddelgjennomgang med oppfølging.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://www.utviklingssenter.no
dc.subjectpasientsikkerhet
dc.subjectPasientsikkerhetskampanjen
dc.subjectlegemiddel
dc.subjectlegemiddelbruk
dc.subjectlegemiddelbehandling
dc.subjectlegemiddelrelaterte problemer
dc.subjectlegemiddelgjennomgang
dc.subjectlegemiddelinteraksjoner
dc.subjectlegemiddelsamstemming
dc.subjectsamstemming
dc.subjecthjemmesykepleie
dc.subjecthjemmetjeneste
dc.subjecttverrfaglig samarbeid
dc.subjectfarmasøyt
dc.subjectsykepleier
dc.subjectfastlege
dc.subjectlege
dc.subjecthelsepersonell
dc.subjectkvalitetsforbedring
dc.subjectkompetanseutvikling
dc.subjectlæringsnettverk
dc.subjectsjekkliste
dc.subjectdokumentasjon
dc.subjectpilot
dc.subjectBærum
dc.subjectNorge
dc.titlePilotprosjekt – Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Med fokus på utprøving av rutiner for samstemming av legemiddellister og tverrfaglige legemiddelgjennomganger i hjemmetjenesten
dc.typeResearch report
dc.rights.holderSkjerve, Berit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record