Now showing items 21-28 of 28

  • Medbestemmelsesbarometeret 2016 

   Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari H.; Nordrik, Bitten (FOU-resultat;2016:08, Report, 2016)
   Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2016, som undersøker utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av arbeidet. ...
  • Fra bakkebyråkrati til skjermbyråkrati 

   Røhnebæk, Maria (Journal article, 2016)
   Denne artikkelen handler om hvordan økt digitalisering i velferdsforvaltningen påvirker mål om individuell tilpasning i tjenesteytingen. Offentlige velferdstjenester står overfor et økende press, og implementering av nye ...
  • Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger. Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

   Melting, Juni B. (Rapport;IS-2557, Report, 2017)
   Stortinget etablerte gjennom RNB 2013 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013) «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknolog 2014-2020». Den nasjonale satsingen har som hovedmålsetning å møte kommunenes ...
  • Normtider til besvær 

   Førland, Oddvar; Fagertun, Anette; Hansen, Roar; Kverndokk, Snorre (Rapportserien;04/2017, Report, 2017)
   KONKLUSJONER: • Reduksjonen av normtider i Bergen kommune har bidratt til en betydelig reduksjon i antall timer med hjemmesykepleie fra 2015-2016 (8,5 %). Antall brukere gikk ned med 0,3 %. Gjennomsnittlig antall tildelte ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2017: Arbeidslivsrelasjoner i endring 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Drange, Ida; Wathne, Christin Thea (Andre FOU-resultater;2017:05, Report, 2017)
  • Kommersialisering av fellesgodene: Virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader 

   Jensen, Bjarne; Antonsen, Stein; Erichsen, Alexander Berg; Voldnes, Fanny; Schade, Sidsel M.; Høin, Geir (Skriftserien;2/2018, Research report, 2018)
   Formålet med dette prosjektet er å avklare hvilke virkninger produksjon av fellesgoder har på skatteinntektene i Norge og om virkningene er forskjellig avhengig av om fellesgodene ivare­tas i egenregi, gjennom konkurranseutsetting ...
  • IA-avtalen 2019–2022 

   Regjeringen (Others, 2018)
   Den norske arbeidslivsmodellen har gitt gode resultater for sysselsetting, produktivitet, omstillingsevne og et lærende arbeidsliv. I Norge arbeider de fleste under gode og forsvarlige arbeidsforhold. På mange arbeidsplasser ...
  • Deltaking og medverknad for tilsette i helse- og omsorgssektoren - En oppsummering av kunnskap 

   Solstad, Liv Jorunn; Sudmann, Tobba Therkildsen (Oppsummering nr;12, Peer reviewed, 2019)
   Bakgrunn: Forsking og utviklingsarbeid har vist at dagens norske arbeidsliv har eit ubrukt potensiale når det gjeld tilsette sin medverknad og deltaking i sektoren. I denne sektoren er sjukefråværet høgare enn ønska, og ...