Show simple item record

dc.contributor.authorAagaard, Heidi
dc.contributor.authorGrøndahl, Vigdis Abrahamsen
dc.date.accessioned2020-06-03T12:44:13Z
dc.date.available2020-06-03T12:44:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAagaard, H., & Grøndahl, V. A. (2017). Rutiner for å vurdere ernæringsstatus i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656397
dc.description.abstractBakgrunn: Undersøkelser viser at pasienter som får hjelp av hjemmesykepleien, kan være utsatt for underernæring. For å kartlegge ernæringsstatus utga Helsedirektoratet i 2009 «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring». Der er det framhevet at alle pasienter som innlegges i institusjon eller personer som er innskrevet i hjemmesykepleien, skal vurderes for ernæringsmessig risiko. Hensikt: Hensikten med denne undersøkelsen var å beskrive hvilke rutiner ledere og helsepersonell i hjemmesykepleien benytter for å vurdere pasientenes ernæringsstatus. Metode: Undersøkelsen var en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse og besto av to delstudier: en studie blant ledere av hjemmesykepleien og en studie blant helsepersonell i hjemmesykepleien. Vi samlet inn data ved hjelp av spørreskjema. 273 ledere (svarprosent 59) og 212 blant helsepersonell (svarprosent 74) besvarte spørreskjemaet. Resultater: Sekstisju prosent av lederne og 37 prosent av helsepersonellet kjenner til Helsedirektoratets retningslinjer. En av tre respondenter svarte at hjemmesykepleien har skriftlige prosedyrer for å vurdere ernæringsstatus. Åtti prosent av lederne og 69 prosent av helsepersonellet oppga at det ikke var vanlig å veie brukeren ved innskriving i hjemmesykepleien. Konklusjon: Det bør utarbeides skriftlige prosedyrer for å vurdere ernæringsstatus i kommunene. Retningslinjer finnes, men disse må gjøres bedre kjent, og opplæring av helsepersonell bør være et prioritert område.en_US
dc.publisherSykepleien Forskningen_US
dc.subjecternæringen_US
dc.subjecthjemmesykepleieen_US
dc.subjectkvantitativ studieen_US
dc.subjectunderernæringen_US
dc.subjectmaten_US
dc.subjectmåltideren_US
dc.titleRutiner for å vurdere ernærings­status i hjemme­sykepleienen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.volume12en_US
dc.source.journalSykepleien Forskningen_US
dc.source.issue61219en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.61219


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record