Now showing items 41-54 of 54

  • Trygg hjemme - Ansattes erfaringer med deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 

   Paulsen, Kaia B.; Vekve, Inger-Ann; Isaksen, Jørn; Skarli, Jim Åke (Journal article, 2017)
   Artikkelen beskriver erfaringene til ansatte i to kommuner som deltok i Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (DNV) med et felles prosjekt. Formålet er å undersøke erfaringene til de ansatte i et prosjekt der ...
  • Trygge spor 

   Ausen, D.; Svagård, I.; Øderud, T.; Holbø, K.; Bøthun, S. (Report, 2013)
   Demens er den lidelsen som fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet og krever store ressurser av den kommunale omsorgstjenesten. Det er anslagsvis 70 000 personer med demensdiagnose i Norge, og mange ...
  • Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune 

   Røhne, Mette; Ausen, Dag; Larsen, Inger; Solberg, Elisabeth (SINTEF rapport;A27916, Report, 2016)
   Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og ...
  • Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene 

   Farshchian, B.; Øderud, T.; Svagård, I.; Ausen, D. (SINTEF rapport;A26542, Report, 2014)
   Forsknings- og innovasjonsspørsmål for pilotering av velferdsteknologiDenne rapporten beskriver fem fremtidsbilder for bruk av velferdsteknologi i norske kommuner. Deretter beskrives flere forskningsproblemer og ...
  • Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten - sluttrapport 

   Tromsø kommune (Report, 2017)
   Tromsø kommune har fra 2014 deltatt i «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 2014-2020». Kommunen har deltatt i det opprinnelige oppdraget kalt «Mestring og trygghet i hjemmet». Oppdraget ...
  • Velferdsteknologi i omsorgstjenesten 

   Isaksen, Jørn (Others, 2017)
   Den norske befolkningen blir eldre og det er utfordrende å rekruttere nok omsorgspersonell. En konsekvens av dette er færre hjelpende hender og begrensede ressurser i nær fremtid. Velferdsteknologi blir presentert som en ...
  • Velferdsteknologi i sentrum (VIS) - evaluering av velferdsteknologi fra et tjenestedesignperspektiv 

   Hansen, Lise Amy; Almqvist, Frida; Ørjasæter, Nils-Otto; Kistorp, Kaja Misvær (Journal article, 2017)
   Artikkelen beskriver erfaringer fra VIS-prosjektet som ble satt i gang av fire Oslo-bydeler i 2014. Videre presenteres den kvalitative evalueringen av tjenestene rundt velferdsteknologiene Pilly, Mobil trygghetsalarm og ...
  • Velferdsteknologi i sentrum 2/2 - Innføring av velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo 

   Ørjasæter, N.O.; Kistorp, K.M. (Report, 2016)
   Bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka satt i gang prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum (VIS) tidlig 2014. Intro International og Arkitektur –og designhøgskolen i Oslo (AHO) ble valgt som partnere til ...
  • Velferdsteknologi i Stord kommune 

   Stord kommune (Others, 2018)
   Regjeringa Solberg har i regjeringserklæringa sett fokus på Velferdsteknologi, og følgjer soleis opp NOU 2011: 11 og Meld. St. 29 Morgendagens omsorg. Målet er meir bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstenestene ...
  • Velferdsteknologi i sykehjem - Oppstart, oppfølging og opplæring 

   Bergflødt, Trond Eirik; Simonsen, Tor Eikeland; Midtun, Tone Bue; Mortensen, Lisbet (Others, 2022)
   Denne metodeboken er et verktøy for helsepersonell i møte med pasientalarmsystem, GPS og kameratilsyn i sykehjem. Den tar for seg hvordan å balansere vurderinger rundt relevant lovverk, vedtak, oppstart, opplæring og ...
  • Velferdsteknologi til barn og unge med ADHD og/eller autisme 

   Dale, Ø. (SINTEF rapport;2017:00122, Report, 2017)
   I innovasjonsprosjektet Erre mulig har vi sett nærmere på hvordan velferdsteknologi kan støtte barn og unge med ADHD og/eller autisme og deres familier hjemme og på skolen. Vi har vært særlig opptatt av velferdsteknologi ...
  • Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 

   Helsedirektoratet (Rapport;IS-1990, Report, 2012)
   Rapporten omtaler hvordan teknologiske løsninger kan brukes som verktøy i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt hjelpe mennesker til bedre å mestre eget liv og helse. Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep ...
  • Velferdsteknologiens ABC 

   Kommunenes Sentralforbund (KS) (Others, 2014)
   KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer ...
  • What are the key contextual factors when preparing for successful implementation of assistive living technology in primary elderly care? A case study from Norway 

   Gjestsen, M.T.; Wiig, S.; Testad, I. (Journal article, 2017)
   Objective: To identify contextual factors at different organisational levels to guide the implementation of an assistive living technology intervention in Norwegian primary home care. Design: A single embedded case study ...